ساندویچ پانل پیچ مخفی

سازه ای است که بیشتری در ساندویچ پانل دیواری کاربرد دارد و بسیار با دوام و پایدار است، از ساندویچ پانل پیچ مخفی می توان در هر طراحی و هر نوع اتاق یا فضا استفاده کرد